Supervision / Supervisionsgruppe Roskilde

Supervisionsgruppe Roskilde

Til hvem?
Supervisionsgruppe er til dig, der er psykoterapeut, kropsterapeut eller coach og der vil arbejde med og styrke din personlige og faglige kompetencer og udvikling. 
Er du 4. års studerende og startet i din praktik, er du også velkommen.

Fokus ligger på din rolle som terapeut/coach, dit arbejde med dine klienter og de problematikker og dilemmaer, du møder. 

Formål
Formålet med gruppen er at tilbyde dig et frirum, hvor der er plads til din selvomsorg og hvor du har mulighed for at sparre med andre, at danne et fællesskab med gensidig læring og udvikling og at få nye perspektiver.

Supervisionsgruppen er også et forum, hvor ingen udfordring eller usikkerhed er for stort eller lille og forløbet giver dig mulighed for at opdage, mærke og reflektere over kognitive, kropslige og følelsesmæssige niveauer i samspillet med dine klienter.

Form
Supervisionsgruppen er en fortløbende procesgruppe med 3-6 deltagere, hvor vi mødes om fredagen i Roskilde. 
 
Hver supervision starter med en runde, hvor vi har fokus på, hvordan du har det og hvad du bringer med ind i rummet. Vi prioriterer og vælger de emner, der bringes op, ud fra deres tyngde og fælles interesse.

Arbejdsmetode
Vi vil veksle mellem supervision på eget klientarbejde og/eller terapeutrollen. Oplæg eller undervisning og øvelser kan indgå efter behov. Dette aftaler vi fra gang til gang.
 
Emner vi kan arbejde med er:
• Klientproblematikker, dilemmaer og nye perspektiver
• Din faglige identitet og dit personlige lederskab
• Grænser og parallelprocesser/overføring i det terapeutiske rum
• Gruppeprocesser

Metoder vi kán gøre brug af:
• Det reflekterende team
• De neuroaffektive kompasser jf. Susan Hart & Marianne Bentzen
• Mindfulness
• Intuning
• Kunstterapeutiske metoder, såsom tegning
• Gruppeøvelser

Jeg vil også holde muligheden åben for, at du kan holde et teoretisk oplæg, hvis du har et ønske om dette, og såfremt du har en specifik viden om et emne, vi arbejder med i supervisionen.

Datoer og sted
Vi mødes den første fredag i måneden, 4 gange forår og 4 gange efterår. Du binder dig for et ½ år = 4 gange ad gangen og kan fortsætte så længe gruppen kører.
 
Datoer i 2023: Datoer er endnu ikke fastsat. Gruppen mødes fredage i tidsrummet kl. 15.30-18.30 og går i gang, så snart der er 3 tilmeldte supervisanter.
 
Adresse: Klinikken hos Body, Mind & Peace, Algade 28a, 4000 Roskilde, 7 min. gåafstand fra Roskilde Station.

Tilmelding
Venligst send en mail til everdinck@gmail.com med dine kontaktoplysninger (fulde navn, evt. firmanavn + CVR, adresse og tlf.nr.) samt lidt baggrundsoplysninger, såsom uddannelse, erfaring m.m. Gruppen starter når der er 3 tilmeldte. 
 
Pris og betaling
 
Pris pr. gang er 750 kr. (600 kr. plus moms, som du kan trække fra, hvis du er momsregistreret). Prisen er inkl. kaffe/té og frugt/sunde snacks.

Betaling: du får en faktura på 3 gange ved tilmelding og har, efter aftale, mulighed for ratebetaling. Betaling kan ske pr. bankoverførsel eller mobile pay.

Om mig
Mit navn er Karin van Everdinck, jeg er 60 år og uddannet Diplom Kunstterapeut MPF fra Institut for Kunstterapi v/Vibeke Skov. Dernæst har jeg en uddannelse som Neuroaffektiv Supervisor v/Peter Kofoed og har en AVG (Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse), er uddannet Auditor v/Akkreditering Danmark og Dansk Standard.

Dernæst har jeg arbejdet 22 år på et miljøterapeutisk botilbud, hvor jeg har fulgt den interne uddannelse, herunder også mange psykiatrikurser. Jeg står løbende under supervision og efteruddannelse.

Jeg har siden 2015 arbejdet med klienter i individuel terapi og gruppeforløb i egen praksis og har fulgt flere psykoterapeutstuderende i terapi og supervision under deres uddannelsesforløb.

Du er velkommen til at kontakte mig på everdinck@gmail.com eller tlf.nr. 24480447.
Karin van Everdinck Diplom Kunstterapeut & Supervisor MPF/Roskilde & Sorø | CVR: 40129820  | Tlf.: +45 24 48 04 47 | everdinck@gmail.com