Supervision / Efterårs supervisionsgruppe Roskilde

Supervisionsgruppe Roskilde start sept. 2024

Til hvem?
Supervisionsgruppe er til dig, der er psykoterapeut- eller kunstterapeutstuderende eller dig, der er nyuddannet, og der vil arbejde med og styrke dine personlige og faglige kompetencer og udvikling. 
 
Fokus ligger på din rolle som psykoterapeut, dit arbejde med dine klienter og de problematikker og dilemmaer, du møder. 

Formål
Formålet med gruppen er at tilbyde dig et frirum, hvor der er plads til din selvomsorg, og hvor du har mulighed for at sparre med andre, at danne et fællesskab med gensidig læring og udvikling og at få nye perspektiver.

Supervisionsgruppen er også et forum, hvor ingen udfordring eller usikkerhed er for stor eller lille. Forløbet giver dig mulighed for at opdage, mærke og reflektere over kognitive, kropslige og følelsesmæssige niveauer i samspillet med dine klienter og at udvikle dig i din rolle som psykoterapeut.

Form
Supervisionsgruppen er en fortløbende procesgruppe med 3-6 deltagere, hvor vi mødes om fredagen i Roskilde. Ca. 1 gang om måneden. 
 
Hver supervision starter med en runde, hvor vi har fokus på, hvordan du har det, og hvad du bringer med ind i rummet. Vi prioriterer og vælger de emner, der bringes op, ud fra deres tyngde og fælles interesse.
 
For at sikre kontuinitet i gruppen binder du dig for et ½ år ad gangen.

Arbejdsmetode
Vi vil veksle mellem supervision på eget klientarbejde og terapeutrollen. Oplæg eller undervisning og øvelser kan indgå efter behov. Dette aftaler vi fra gang til gang.
 
Emner vi kan arbejde med er:
• Klientproblematikker, dilemmaer og nye perspektiver
• Din faglige identitet og dit personlige lederskab
• Grænser og parallelprocesser/overføring i det terapeutiske rum
Gruppeprocesser
 
Metoder vi kán gøre brug af:
• Det reflekterende team
• De neuroaffektive kompasser jf. Susan Hart & Marianne Bentzen
• Mindfulness
• Intuning
• Kunstterapeutiske metoder, såsom tegning
• Gruppeøvelser

Der kan indgå undervisning i forskellige emner og teorier, hvis der er interesse i og/eller behov for det i gruppen.

Dato og tidspunkter: 6.9.24 - 18.10.24 - 15.11.24 - 13.12.24
kl. 15.00-17.15
 
Adresse: Klinikken hos Body, Mind & Peace, Algade 28a, 4000 Roskilde, 7 min. gåafstand fra Roskilde Station. Vær obs på, at indgangen ligger rundt om hjørnet ad Lille Gråbrødrestræde. 

Tilmelding
Venligst send en mail til everdinck@gmail.com med dine kontaktoplysninger (fulde navn, evt. firmanavn + CVR, adresse og tlf.nr.) samt lidt baggrundsoplysninger, såsom uddannelse, erfaring m.m. Gruppen starter når der er 3 tilmeldte. 
 
Pris og betaling
Prisen er 750 kr. pr. gang. Ved tilmeldingen får du en faktura tilsendt på alle 4 gange. Efter aftale har du mulighed for ratebetaling.
Betaling kan ske pr. bankoverførsel eller mobile pay. Du hæfter for alle 4 gange.

Om mig
Mit navn er Karin van Everdinck, jeg er 62 år og uddannet Diplom Kunstterapeut MPF fra Institut for Kunstterapi v/Vibeke Skov. Dernæst har jeg en uddannelse som Neuroaffektiv Supervisor v/Peter Kofoed, en AVG (Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse) og er uddannet Auditor v/Akkreditering Danmark og Dansk Standard.

Jeg har arbejdet 24 år på et miljøterapeutisk botilbud, hvor jeg har fulgt den interne uddannelse, herunder også mange psykiatrikurser. Jeg står løbende under supervision og efteruddannelse.

Jeg har 10 års erfaring med klienter i individuel terapi og supervision, i gruppeforløb og i workshops i egen praksis og siden 2023 er jeg underviser og censor på en psykoterapeutisk uddannelse.

Du er velkommen til at kontakte mig på everdinck@gmail.com eller tlf.nr. 24480447.
Karin van Everdinck Diplom Kunstterapeut & Supervisor MPF/Roskilde & Sorø | CVR: 40129820  | Tlf.: +45 24 48 04 47 | everdinck@gmail.com