Til virksomheder / Stressbehandling & stressforebyggelse

Stressbehandling & stressforebyggelse

Hvis der er noget, der har store økonomiske konsekvenser for en virksomhed, så er det langtidssygmeldinger.

Langtidssygmelding p.g.a. stress eller depression kan fore-bygges, når der laves en rettidig (forebyggende) indsats. Har virksomheden en Sundhedssikring, kan medarbejderen bruge denne. 

Men hvad gør du som virksomhedsleder eller HR-chef/ medarbejder, når virksomheden ikke har en Sundhedssikring?
Hvordan kan virksomheden holde medarbejderen fast i jobbet? 

Jeg er selvstændig psykoterapeut og supervisor/coach og arbejder med #stressbehandling #stressforebyggelse #mental-trivsel og #sorgprocesser og tilbyder individuelle forløb.

Et forløb består af mindst 5 sessioner og kan strække sig til 8-10 sessioner, afhængig af, hvor hårdt ramt medarbejderen er.

Fokuspunkter
 
 • Stress symptomer: vi ser på og arbejder med at skabe hurtig forandring for at stoppe en nedadgående spiral
 • Stressorer: der kan være et hav af stressorer, alt fra skjulte konflikter til forestillinger og antagelser, alt fra for få eller for mange opgaver til sygdom eller dødsfald i familien
 • Work-life balance: hvordan kan medarbejderen genoprette balancen? Hvad er vigtig for medarbejderen og hvordan ser den optimale balance ud i hans/hendes liv?

Nogle gange skal vi en tand dybere og se på:
 
 • Årsager: her arbejder vi med dybereliggende mønstre. Det kan f.eks. være, at medarbejderen ikke kan mærke egne grænser og dermed har svært ved at holde balancen.
Jeg har tavshedspligt, hvilken har en stor betydning for med-arbejderen, der kan tale “frit fra leveren”, uden at det har konsekvenser.

Det betyder meget at blive hørt, mødt og forstået, at få lov at dele svære følelser og bekymringer, der tynger. Sammen finder vi en vej ud af kaosset.
 
Hvad får din virksomhed ud af det?
 •  I undgår, at medarbejderen sygmelder sig
 • Er medarbejderen sygmeldt, kan vedkommende hurtigere komme tilbage i jobbet OG forebygge tilbagefald
 • Bevidstgørelse af medarbejderne om, at mental trivsel er et fælles ansvar mellem virksomhed og medarbejderen selv
Det økonomiske
 
Prisen for 5 sessioner à 1 time 4.750 kr. inkl. moms.
Yderligere sessioner 950 kr. inkl. moms.
 
Afholdes sessionerne i et lokale, der er stillet til rådighed af virksomheden, kommer der kørsel samt km-takst oveni.
 
Såfremt virksomheden har et løbende behov for at kunne sende medarbejdere til stressbehandling og/eller - forebyggelse, kan vi lave en virksomhedsaftale. 
  
Det geografiske
Jeg tilbyder sessioner:
 • I min klinik i Roskilde, Algade 28a
 • I min klinik i Sorø, Holbergsvej 2
 • I et samtalerum, virksomheden stiller til rådighed 
 • Sessioner kan suppleres med online samtaler
Min baggrund
 
Jeg er Diplom Kunstterapeut og Medlem af Dansk Psykoterapeutforening MPF med en efteruddannelse i neuroaffektiv supervision v/Peter Kofoed, med fokus på de 3 kompasser (Susan Hart/Marianne Bentzen), kommunikation og konfliktløsning.

Dernæst har jeg en AVG (Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse) samt en auditoruddannelse fra Dansk Standard og Akkreditering Danmark. Gennem årevis arbejde med akkreditering på en miljøterapeutisk organisation, har jeg indblik i ledelsesprocesser og dynamiske processer i en organisation.

Karin van Everdinck Diplom Kunstterapeut & Supervisor MPF/Roskilde & Sorø | CVR: 40129820  | Tlf.: +45 24 48 04 47 | everdinck@gmail.com