C.J. Jung - læs mere på www.kunstterapi.dk
 
 

Om kunstterapi

Hvad er integrativ kunstterapi?

Lyt gerne til lydfilen fra et radio interview til Dampradio, en lokal radiostation i Roskilde fra nov. 2019. Tryk her

Et vigtig teorigrundlag i den integrative kunstterapi er Jungs psykologi og Jungianske psykologer, der fulgte efter Jung.

Derudover bygger den integrative kunstterapi også på selvpsykologien og udviklingspsykologien. I den integrative kunstterapi kan vi arbejde på forskellige planer, afhængig af klientens udvikling og behov:

det biologiske (kropsligt), sociale, psykologiske og spirituelle plan

I kunstterapien bruger vi et praktisk redskab til at gå på opdagelse i det ubevidste. Vi bruger maling, tegning, ler, bevægelse, rollespil og leg med den særlige hensigt at opdage eller genopdage de områder i psyken som ligger udenfor vores almindelige bevidsthed.  

 Det særlige ved den kreative proces er, at den nogen gange går sine egne veje og fører os steder hen, som vi rationelt og med ord ikke kan forudse og bestemme. Den kreative proces løfter ofte sløret for noget nyt, og derefter følger en mere terapeutisk proces, der handler om at skabe en dialog med det ”nye”, for at kunne integrere det som en del af hverdagen.

På Institut for Kunstterapi hviler de kreative metoder på et Jungiansk fundament. Det betyder at vi arbejder på at skabe en vedvarende dialog og tillid til ”selvet”, som er at forstå som en kerne i psyken der vil os det bedste og ikke det værste.

En del af Jungs fortjeneste var, at han opdagede at der i psyken var en selv-regulerende kvalitet. Det betyder at psyken altid reagerer når vi ikke lever vores potentiale i livet. Vi bliver måske syge, brænder ud på arbejdet og kan derfra miste vores evne til at handle i livet. Sådanne reaktioner sker ikke med ”vores gode vilje”, og styres altså af kræfter der ligger uden for vores kontrol.

Den Jungianske metode bruges med det formål at genoprette kontakten og tilliden til de ubevidste sider i psyken, så vi igen kan være med til at træffe de beslutninger som er gode for os.

Vi bruger fantasien til at gå på opdagelse i de kreative udtryk. Det betyder, at vi sjældent ”fortolker” billeder til at betyde noget andet (det var Freuds metode), men at vi sammen med vores klient erfarer hvad billedet fortæller og mærker en personlig mening med det kreative udtryk.

 

Du kan downloade min folder her
Karin van Everdinck Diplom Kunstterapeut & Supervisor MPF/Roskilde & Sorø | CVR: 40129820  | Tlf.: +45 24 48 04 47 | everdinck@gmail.com