Drømme / Drømmeanalyse

Drømmeanalyse

At arbejde med dine drømme
Drømme er budskaber fra dit ubevidste. De kan vise dig en vej til løsningen af et problem eller vise en forløsning.
Eller hvis der er noget i dit bevidste jeg, du ikke vil forholde dig til, så dukker der billeder op fra dit ubevidste.

Drømme kan også være korrigerende over for dit bevidste jeg, hvis vi f.eks. handler på en måde, der ikke er i overensstemmelse med den, vi er. Eller de kan vise os, hvor vi udviklingsmæssigt er på vej hen.
 
Selvom du kun kan huske brudstykker, kan vi arbejde med drømmen. Ved at sætte fokus på dine drømme, vil dit underbevidste blive aktiveret.
 
Jeg anbefaler, at du anskaffer en drømmebog, som du har liggende ved din seng. Så snart du vågner, kan du skrive din drøm ned. Også selvom du tror, du ikke kan huske den, sker der noget, når du begynder at skrive.
 
Indledende samtale
Såfremt du vil indgå i et forløb, tilbyder jeg en gratis indledende samtale på maks. en ½ time. Her kan vi tale om dig og din livssituation, hvad du er optaget af lige pt, så jeg får lidt baggrundsinformation. Drømme skal altid ses i en sammenhæng og du får også mest ud af at arbejde med dine drømme jævnligt.
 
Drømme-essens
Vi arbejder med en "drømme-essens", som er en struktureret form for at gennemgå din drøm. Vi "koger" sådan set en ekstrakt af den for at kunne hente de, for dig, vigtigste elementer ud af din drøm. Dem undersøger vi sammen.
  
Arbejdsmetoder
Jeg kan gøre brug af følgende metoder i mit arbejde med dine drømme:
  • Jungs psykologi
  • Viden om drømmetyper
  • Undersøgelse af symbolikker
  • Det neuroaffektive (følelser, sanser, mentalisering)
  • Kreative udtryk (f.eks. kunstterapeutisk tegning)
Det er ikke noget, du behøver at vide noget om. Jeg trækker blot på min viden og erfaring og bruger metoderne, som de passer ind.
 
Hvis du har lyst, kan jeg inddrage lidt teori omkring drømmetyper osv.
 
Det praktiske
Vi kan både mødes online og fysisk i Sorø eller Roskilde.
 
Vælger du online, sender jeg dig et link til din mail, som du bare skal klikke på for at deltage.
 
Pris
500 kr. pr. session (maks 60 min) online
700 kr. pr. session (maks 75 min.) med fysisk møde, hvor vi inddrager en kreativ proces
 
Karin van Everdinck Diplom Kunstterapeut & Supervisor MPF/Roskilde & Sorø | CVR: 40129820  | Tlf.: +45 24 48 04 47 | everdinck@gmail.com