Kontakt / CV

CV

Kunstterapeutisk praksis
 
Jeg er uddannet Diplom Kunstterapeut fra Institut for Kunstterapi, en certificeret uddannelse og er medlem af FIKT, Forening af Integrativ Kunstterapi, hvor jeg følger den faglige udvikling og deltager i kunsttera- peutiske kurser. Jeg er godkendt og medlem af Dansk Psykoterapeutforening (mpf). 

Siden 2014 har jeg arbejdet med klienter med angst, stress, depression, sorg samt andre psykiske lidelser. Dernæst afholder jeg kunstterapeutiske grupper samt workshops og holder udstillinger og foredrag.

Undervisning og formidling      
 
2020   Udstilling og foredrag hos Body, Mind & Peace, Roskilde
2019   Udstilling om kunstterapi hos Body, Mind & Peace, Roskilde
2018   Foredrag om kunstterapi på Art Market 2018 i Slagelse
2017-2018 Kunst i Pinsen – kunstudstilling og haveatelier
2017   Udstilling på Sorø Station om kunstterapi med gratis workshop
2016  Tema-udstilling på Sorø Bibliotek
2012  Udstilling i Gørlev Biograf om kunstterapeutiske processer 

2010-nu Tovholder/koordinator og underviser af akkrediteringsprojektet (Quality Assurance) på Egholt, der består af 6 sideløbende processer i 6 afdelinger, hvor vi beskriver vores organiation og terapeutiske/behand-lingsmæssige indsats. Der er årligt auditbesøg og vi re-akkrediteres hvert 3. år. Jeg står også for at lede disse processer igennem. Derudover hol-der jeg introkurser i akkreditering for nyansatte på Egholt. 
 
Uddannelse 

2016 Diplom Kunstterapeut, 4-årig uddannelse på Institut for Kunst-terapi i Gadbjerg, med speciale i det feminine og maskuline princip i Inte-grativ Kunstterapi. Uddannelsen er godkendt og evalueret af Reflektor og godkendt af Dansk Psykoterapeut forening 

2010 AVG Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse v/University College, en 3 mdr’s    Grunduddannelse, der har fokus på tilrettelæggelse af undervisningsforløb og formidling og læring til voksne  

2009 Auditor uddannelse under Akkreditering Danmark (Quality Assurance) 

1982 ESA (European Secretarial Academy) ved Institut Schoevers, Tilburg (NL) korrespondent i engelsk, tysk, fransk – en international anerkendt uddannelse med hovedsæde i Schweiz 

1981 Sekretæruddannelse ved Institut Schoevers, Tilburg (NL) 

1980 Gymnasium ved Rijksscholengemeenschap, Roermond (NL)

Kurser
 
2018  Chok/traume kursus v/Ulla Rung Weeke (Skolen for Psykosomatik)
 
2018 Psykiatrikursus v/psykiater og overlæge Nicolai Lindloff Damgaard-Mørk (Egholt Akademi)
 
2018 Kunstterapi og shamanisme v/Ida Sofie Lester (FIKT)

2017 1-dags kursus Stemme og kreativitet med Majbritte Ulrikkeholm 

2015 Førstehjælpskursus 

2015 Deltagelse i Nordisk Seminar på Inst. for Kunstterapi 

2015 Miljøterapeutisk organisation – primære og sekundære roller (Egholt Akademi)

2011 Parallelprocesser, kollegial dialog og overlap (miljøterapi) (Egholt Akademi)

2011 Miljøterapi – egen bagage, teamsamarbejde og roller  (Egholt Akademi)

2010 Konflikthåndtering (Egholt Akademi)

2010 Stress og trivsel samt redskaber i miljøterapeutisk behandling (Egholt Akademi) 

2010 Introduktionskursus Kunstterapeut Uddannelsen 

2010 Deltagelse i Nordisk Seminar på Inst. for Kunstterapi 

2010 Diverse malekurser (weekendkurser) 

2004 Kursus i personlig fremtræden (hos Ungdoms Røde Kors, blot for sjov) 

2003 Parallelprocesser i en miljøterapeutisk organisation (Egholt Akademi) 

2001 3 dages psykiatrikursus, herunder kriser v/overlæge i psykiatri Stig Kastberg (Egholt Akademi)                          

Erhvervserfaring

2014 Opstart af Everdinck Kunstterapi, der til dels består af min terapeutiske virksomhed og dels af min billedkunst 

1999-nu  Direktionssekretær på Egholt, et bo- og dagbehandlingstilbud for børn, unge og voksne sindslidende i Sorø 
 
Før 1999 har jeg arbejdet som sekretær og korrespondent i diverse handels- og eksportvirksomheder, både i Holland og i Danmark (Sorø). 
 
Kunsten
 
Jeg har deltaget i Kunst i Pinsen 2012, 2014, 2017, 2018 og senest i 2019, hvor jeg både udstiller min billedkunst og formidler min viden omkring kunstterapi. Jeg har ligeledes holdt tema-udstillinger f.eks. ”mit indre rum”, der handlede om egne personlige og kreative processer. 
Jeg startede med at male i 2008 og har i perioden 2008-2010 taget kurser hos billedkunstnere.

 
Karin van Everdinck Diplom Kunstterapeut & Supervisor MPF/Roskilde & Sorø | CVR: 40129820  | Tlf.: +45 24 48 04 47 | everdinck@gmail.com