Terapi og supervision / Unge & unge voksne

Unge & unge voksne

Kunstterapi for unge og unge voksne
 
Mange unge og unge voksne er pressede idag på grund af de høje krav, der stilles til dem i skolen og på uddannelser.
 
Jeg hører fra de unge, at de føler sig stresset  og at de stiller høje krav til sig selv for hvad præstationer og perfektionisme angår. Det kan gå grueligt galt for dem!
 
Når vi ikke tager stress i opløbet, lytter til kroppen og ændrer vores "strategier", tager kroppen en dag over og udvikler depression og/eller angst.
 
Med en lille indsats kan vi hjælpe og støtte de unge og forebygge, at de senere får store psykiske problemer. Jeg tilbyder kunstterapi både som individuel terapi eller som guppeterapi til unge og unge voksne.
 
Vi arbejder med den kreative proces og selve processen skaber allerede en balance i hjernen, idet den unge automatisk bruger begge hjernehalvdele i processen. Når man føler sig stresset, er det den venstre hjernehalvdel, der styrer. Det er også den venstre hjernehalvdel, der styrkes i skolen og på uddannelser.
 
Den kreative proces inddrager den højre hjernehalvdel i høj grad. Følelser, sindstilstande, kroppens skavanker kastes ud i billedprocessen, i formningen eller i drømme. Der arbejder vi med.
 
Metoder
 
Da det er vigtigt at den unge føler sig trygt, er sessionen bygget op efter en forudsigelig struktur:
  • velkommen og hvad er du optaget af lige nu?
  • hvad har du lyst til at arbejde med idag - vi definerer en følelse/sindstilstand/situation m.m.
  • hvilke kreative medier vil du bruge (maling, dyrekasse, tegning, kollage, formning i papir, pap eller ler, musikinstrumenter, bevægelse)
  • den kreative proces sættes i gang - jeg støtter undervejs, når jeg kan se, det er nødvendigt
  • den unge sætter en overskrift/titel på sit kreative udtryk
  • vi gennemgår processen og relaterer dette til hverdagens liv
  • afslutning - hvordan kan du bruge dette
 
Vigtige metoder i den kunstterapeutiske proces er Abt's billedanalyse, hvor kunstterapeuten sammen med den unge gennemgår billedet eller figuren efter en model, således at alle elementer får en rolle eller betydning. Det er ikke en fastlåst metode, men den er meget virkningsfuld.
 
Derudover bruger jeg den aktive imagination, en af C.J. Jungs metoder. Imaginationen ligger i de første faser af Abt's billedanalyse,  hvor vi undersøger sansninger og følelser, der ligger i de kreative udtryk. Og så leger vi med dem. Vi leger med de forskellige dele i billedet eller figuren.  Vi forestiller os, hvad der kan ske hvis.... eller hvis figuren kunne tale, hvad ville den sige?
 
Det er ikke noget terapeuten finder på. Det er i samspillet og i relationen mellem terapeut og den unge, at disse ting opstår. Men jeg kan kaste små bolde op, prøver at få den unge til at leve sig ind i billedet/figuren, som om det var en eksternt del af ham/hende selv.
 
Når vi har undersøgt det kreative udtryk på denne måde, begynder vi langsomt at trække det op til bevidstheden. Hvordan hænger dette sammen med dit liv?
Eller din situation i skole, derhjem?
Eller dine relationer?
 
Alt afhængig af, hvor den unge er hen. Når den unge har arbejdet med den kunstterapeutiske proces et par gange, bliver han/hun fortrolig med arbejdsmetoderne, og tør at give mere slip i den kreative proces. Oftest går det af sig selv, og jeg støtter hele vejen igennem og kan inspirere og spørge ind.
 
Rammer
 
Jeg kan både modtage de unge på min privatadresse i Sorø eller jeg kan køre ud, efter nærmere aftale, hvis I kan stille et lokale til rådighed. I så fald beregner jeg km-takst efter statens takster.
 
Priser
 
Individuel terapi 1,5 time 600,00 kr.
Gruppeterapi f.eks. 4 personer i 2 timer 1500,00 kr.
 
For større grupper kontakt mig for et tilbud
 
 
 
Everdinck Kunst & Terapi v/kunstterapeut Karin v. Everdinck | CVR: 40129820 | Næstvedvej 51, 4180 Sorø - Danmark | Tlf.: +45 24 48 04 47 | everdinck@gmail.com